Platby

Souhrn plateb na školní rok 2022/2023

Stravné

                         přesnídávka + nápoj      oběd + nápoj        svačina  + nápoj            celkem                                                                                                                      děti 3 - 6 let                   11,00 Kč                24,00 Kč                  9,00 Kč                   44,00 Kč                                                                                                              děti 7 let                        11,00 Kč                26,00 Kč                  9,00 Kč                   46,00 Kč

Školné

 základní školné                          405,- Kč                                                                                                                                                                                                    děti s omezenou docházkou      270,- Kč                                                                                                                                                                                                    předškoláci                                     0,- Kč                                                                                                                                                                                                děti s odkladem                              0,- Kč