Platby

Souhrn plateb na školní rok 2019/2020

Stravné

                                   přesnídávka           oběd              svačina            celkem                                                                                                                                     děti 3 - 6 let                   8,00 Kč            19,00 Kč           6,00 Kč          33,00 Kč                                                                                                                                       děti 7 let                        8,00 Kč            21,00 Kč           6,00 Kč          35,00 Kč

Školné

 základní školné                          495,- Kč                                                                                                                                                                                                    děti s omezenou docházkou      330,- Kč                                                                                                                                                                                                    předškoláci                                     0,- Kč                                                                                                                                                                                                děti s odkladem                              0,- Kč