Platby

Souhrn plateb na školní rok 2020/2021

Stravné

                         přesnídávka + nápoj      oběd + nápoj        svačina  + nápoj            celkem                                                                                                                      děti 3 - 6 let                   10,00 Kč                22,00 Kč                  9,00 Kč                   41,00 Kč                                                                                                              děti 7 let                        10,00 Kč                24,00 Kč                  9,00 Kč                   43,00 Kč

Školné

 základní školné                          345,- Kč                                                                                                                                                                                                    děti s omezenou docházkou      230,- Kč                                                                                                                                                                                                    předškoláci                                     0,- Kč                                                                                                                                                                                                děti s odkladem                              0,- Kč