Aktuality

Vážení rodiče, od října bude opět probíhat ve škole kurz výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti metodou KIKUS. Kurz je nabízen dětem s odlišným mateřským jazykem, zatím pouze v nejstarší věkové skupině. Výuka je vedena 1 hodinu týdně.

Vážení rodiče, od ledna 2019 jsme se stali Centrem kolegiální podpory čtenářské pregramotnosti. Projekt je zaštítěn Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V každém kraji jsou tři školky vybrané jako centra kolegiální podpory. Jak už vyplývá z názvu, snažíme se diskusí a sdílením zkušeností v oblasti čtenářské pregramotnosti o zkvalitnění své práce. Scházíme se jednou za měsíc. Jsou zváni jak pedagogové mateřských tak i základních škol, umělecké školy, pracovníci knihovny, domu dětí i zájemci z řad veřejnosti.

Děkujeme velice všem sponzorům z řad rodičů a firmám Bekaert Textiles Cz s.r.o., Geo Data, s r. o., Lagarde Spedition spol. s r. o., Petainer Czech Holdings s. r. o., ILOS Industrie Logistik Service s.r.o.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2019/2020 stanovena ve výši 495- Kč. Více viz směrnice o úplatě files/22019smerniceouplate.docx . Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné zůstává stejné jako minulý rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 33,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 35,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2019/2020.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ