Aktuality

Vážení rodiče, vypíši Vám podrobnosti k platbám na září 2021. Dne 1. 9. 2021 od 6 do 16 h se vybírá u paní Kolářové v hotovosti. Pro ty z Vás, kteří se rozhodli platit souhlasem k inkasu přpomínám číslo účtu školy 782732379/0800, limit 2500 Kč. Výjimečně jsme posunuli termín výběru na poslední srpnový týden.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2021/2022 stanovena ve výši 345,- Kč. Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné pro tento školní rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 35,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 37,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2021/2022.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ