Aktuality

Vážení rodiče, ve třídách Rybiček a Sluníček se vyskytl, nezávisle na sobě, covid pozitivní jedinec. Vždy jen jeden. Třídy neuzavíráme, v provozu jsme. Tuto informaci Vám poskytujeme, abyste měli možnost zvážit rizika a sami se rozhodli o docházce Vašeho dítěte do školy.

Vážení rodiče, provoz ve třídách je mírně upraven. Všechny třídy mají otevřeno od 6,00 h do 16,00 h, nedochází tím ke spojování dětí z různých tříd.

Vážení rodiče, potvrzení pro účely uplatnění slevy na dani máte ve třídách.

Vážení rodiče, v  pondělí 18. 1. 2021 vybíráme školné a stravné od 6,00 h do 16,00 h v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 17. 12. vybíráme školné a stravné od 6,00 do 16,00 h v kanceláři u paní Kolářové. Je tam celý den, choďte.

Vážení rodiče, na záložkách jednotlivých tříd Vám přibývají pracovní listy i odkazy na zajímavá videa a stránky.

Vážení rodiče, 18. 11. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 h do 16,00 h. Přijďte všichni. Před vstupem do školy zazvoňte na p. Kolářovou, jestli můžete dál. Děkujeme.

Vážení rodiče, máme pro Vás novinku. Na záložkách jednotlivých tříd, jsou k vytisknutí pracovní listy pro práci s předškoláky. Pokud nemáte tiskárnu, pracovní listy budete mít k vyzvednutí v jednotlivých třídách.

Vážení rodiče, 19. 10. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h. Prosím přijděte všichni i Vy, jejichž děti v současné chvíli do školy nedochází.

Vážení rodiče, říjnové školné a stravné vybíráme ve čtvrtek 17. 9. v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, výběr školného a stravného na září je 26. 8. Paní Kolářová bude ve své kanceláři od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 372- Kč. Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné pro tento školní rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 34,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 36,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ