Aktuality

PF 2019 files/PF_2019.png

Děkujeme velice všem sponzorům z řad rodičů a firmám Bekaert Textiles Cz s.r.o., Geo Data, s r. o., Lagarde Spedition spol. s r. o., Petainer Czech Holdings s. r. o., ILOS Industrie Logistik Service s.r.o.,  HEXPOL Compounding Lesina s.r.o.

Srdečně zveme všechny  20.12. od 16,30 h na tradiční betlémské zpívání na terase školy.  

27. 11. od 14,00 h pořádáme na terase školy vánoční trhy. Přijďte se pokochat a vybrat si drobnosti z naší vánoční dílny.

Vážení rodiče a prarodiče, přijďte si s dětmi zavyrábět na vánoční díly v úterý 20.11. od 15,00 h do svojí třídy. Popovídáme, popijeme čaj, zaměstnáme ruce a strávíme příjemně čas.

Všem brigádníkům děkujeme za příjemně strávené odpoledne a krásné domečky.

Vážení rodiče, srdečně Vás s dětmi zveme na podzimní zahradní tvoření pelíšků pro ježky, hmyzích hotelů nebo krmítek pro ptáčky nazvaném "Přátelská zahrada". Proběhne ve čtvrtek 4. 10. od 15,00 h na školní zahradě. S sebou si přineste brambory na pečení do popela a materiál na výrobu. Bližší informace na nástěnkách ve třídách.

Vážení rodiče, připravujeme podzimní focení portétů. Focení plánujeme na školní zahradě. Kdo chcete děti nechat fotit, tak je vhodně a teple oblékněte. První focení je plánováno na středu 3. 10. od 8,30 h a pokud nebude vhodné počasí, tak náhradní termín je 5. 10. od 8,30 h. Děti se fotí jednotlivě, fotografie A4 je za 80,- Kč, fotografie A5 je za 60,- Kč, počty a velikosti fotografií jsou na Vás.

Vážení rodiče v oddíle "Kalendář akcí"  máte rozpis plánovaných celoškolních akcí v tomto školním roce. Budou ještě průběžně přibývat. Tak, jako vždy.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 372,- Kč. Více viz směrnice o úplatě files/3_2018_Smernice_o_uplate_V(1).doc . Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné zůstává stejné jako minulý rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 33,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 35,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ