Aktuality

Vážení rodiče, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo mimořádnou okamžitou pomoc MOP COVID-19 na náklady na ochranné prostředky dýchacích cest. Vkládám Vám odkaz na on-line informace   https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_03_2021_TZ_MOP_COVID_RESPIRATORY.pdf/. Formulář k vyplnění je zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19. Několik nevyplněných formulářů Vám nechám v krabičce ve dvoře. Přeji hodně zdraví.

Vážení rodiče, Vy, kteří nemáte možnost si pracovní listy ze stránek Vaší třídy vytisknout, budete mít připravené vytisknuté listy, vždy celou složku, v eurodeskách. Eurodesky budou v označených krabičkách pod terasou na parapetech u oken. Půjdete si pro ně tedy do dvora ke vchodu pro zaměstnance, kudy vjíždí popeláři a zásobování. Vstup na dvůr pro Vás bude zpřístupněn po - pá od 8,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, vláda ČR zakázala od 27. 2 do 21. 3. osobní přítomnost dětí v mateřské škole files/IHOABYLUNSGM.pdf . Výuka dětí bude probíhat distančně. Na stránky tříd Vám již od října s krátkou přestávkou umisťujeme pracovní listy a náměty na práci s dětmi. Předpokládám, že tohle se nezmění. Přesnější pokyny z ministerstva školství dostaneme v průběhu týdne. K žádosti o ošetřovné již není potřeba potvrzení školy. Přesnější informace máte zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Přeji Vám i nám hodně zdraví.

Vážení rodiče ve čtvrtek 18. 2. vybíráme školné a stravné od 6 do 16 h u paní Kolářové.

Vážení rodiče 12. 2. bude v každé třídě zvlášť malý karneval. Připravte na tento den do školky dětem masky.

11. 1. Vážení rodiče, ve třídách Rybiček a Sluníček se vyskytl, nezávisle na sobě, covid pozitivní jedinec. Vždy jen jeden. Třídy neuzavíráme, v provozu jsme. Tuto informaci Vám poskytujeme, abyste měli možnost zvážit rizika a sami se rozhodli o docházce Vašeho dítěte do školy.

Vážení rodiče, provoz ve třídách je mírně upraven. Všechny třídy mají otevřeno od 6,00 h do 16,00 h, nedochází tím ke spojování dětí z různých tříd.

Vážení rodiče, potvrzení pro účely uplatnění slevy na dani máte ve třídách.

Vážení rodiče, v  pondělí 18. 1. 2021 vybíráme školné a stravné od 6,00 h do 16,00 h v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 17. 12. vybíráme školné a stravné od 6,00 do 16,00 h v kanceláři u paní Kolářové. Je tam celý den, choďte.

Vážení rodiče, na záložkách jednotlivých tříd Vám přibývají pracovní listy i odkazy na zajímavá videa a stránky.

Vážení rodiče, 18. 11. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 h do 16,00 h. Přijďte všichni. Před vstupem do školy zazvoňte na p. Kolářovou, jestli můžete dál. Děkujeme.

Vážení rodiče, máme pro Vás novinku. Na záložkách jednotlivých tříd, jsou k vytisknutí pracovní listy pro práci s předškoláky. Pokud nemáte tiskárnu, pracovní listy budete mít k vyzvednutí v jednotlivých třídách.

Vážení rodiče, 19. 10. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h. Prosím přijďte všichni i Vy, jejichž děti v současné chvíli do školy nedochází.

Vážení rodiče, říjnové školné a stravné vybíráme ve čtvrtek 17. 9. v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, výběr školného a stravného na září je 26. 8. Paní Kolářová bude ve své kanceláři od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 372- Kč. Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné pro tento školní rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 34,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 36,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ