Aktuality

Vážení rodiče a prarodiče, srdečně Vás zveme na slavnostní rozloučení se školáky. Začínáme ve čtvrtek  23. 6. v 15,00 h na gymnáziu. Uvidíme jestli venku nebo uvnitř, podle počasí.

Vážení rodiče, srdečně Vás a děti zveme do pátečního průvodu městem. Průvod vychází v pátek 17. 6. v 16,00 h od Lidového domu. Sejdeme se v 15,50 h u Lomanské pekárny. Všichni společně i s Vámi vyrazíme průvodem a dole si pak už sami můžete park projít.

Vážení rodiče, v pondělí 30. 5. zahajujeme provoz školy na Gymnáziu Aš, Hlavní 106.

Vážení rodiče, informace k dalšímu zápisu pro cizince jsou zde files/Dalsi_zapis_2022.doc  v ukrajinštině zde files/Dali_zapis_2022_ukrajinstina.docx žádost zde files/zadost_o_prijeti_ditete_ms_cesko-ukrajinsky-1.doc, potvrzení od lékaře  files/Potvrzeni_od_lekare_2021.docx a kritéria files/3_2022_Kriteria_pro_prijimani_cizincu_do_MS_na_skolni_rok_2022_2023v.docx.

Vážení rodiče, adresa školy po přestěhování je Hlavní 106, Aš.

Telefonní čísla na jednotlivé třídy:

Berušky 771 261 525

Motýlci 771 261 526

Rybičky 771 261 527

Sluníčka 771 261 528

Vedoucí školní jídelny 771 256 839

Ředitelka školy 731 609 208

Vážení rodiče, další informace ke stěhování včetně nových telefonních čísel jsou zde files/Rekonstrukce_2022_vyveska_2.docx. Moc děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Vážení rodiče, přikládám informace k prázdninovému provozu. files/Prazdniny_2022.docx Naše škola má tento rok o prázdninách provoz přerušen. Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu do MŠ v Moravské nebo MŠ v Nohově ul. si vyzvedněte ve třídách a odneste si je sami do příslušné školky.

Vážení rodiče, zvu Vás ve čtvrtek 28. 4. 2022  na třídní schůzku, která bude celá věnovaná rekonstrukci školy a změnám provozu v prostorech gymnázia. Sejdeme se ve třídě Rybiček v 16,00 h.

Vážení rodiče, přikládám oznámení o zápisu do mateřských škol files/VYVESKA_2022-2023.doc, spádové obvody zde files/ozv___01_2018__ms.docx. Podrobnosti k zápisu u nás ve škole zde files/2_2021_Kriteria_pro_prijimani_deti_do_MS_na_skolni_rok_2021_2022_v(1).docx žádost o přijetí zde files/Zadost_o_prijeti_2022(1).docx, potvrzení od lékaře zde files/Potvrzeni_od_lekare_2021.docx je stejné jako minulý rok. Vzhledem k plánovanému počátku rekonstrukce školy, proběhne letos celý proces zápisu u nás ve škole ve zrychleném režimu. V pondělí 2. 5. bude stejně jako na ostatních mateřských školách přijímání žádostí. Zveřejnění přijatých dětí bude však již v pátek 6. 5. Po dobu rekonstrukce školy budeme přesídleni do budovy gymnázia. Ukončení rekonstrukce a přestěhování zpět je plánováno na listopad - prosinec. Podrobnější informace jsou zde files/Rekonstrukce_2022_vyveska.docx.

Vážení rodiče, přikládám oznámení o zápisu do základních škol files/Zapis_deti_do_1__trid_ZS_2022.pdf. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách základních škol. Spádové obvodyjednotlivých škol zde files/OZV___02-2017-ZS.pdf.

Vážení rodiče, dne 23. 5. od 8,30 h bude probíhat focení dětí. Fotit budeme společné třídní fotografie a společné foto všech dětí, které odchází do základních škol. Cena jedné fotografie 20 x 15 cm je 45 Kč. 

Vážení rodiče, dne 21. 3. vybíráme školné a stravné u vedoucí školní jídelny od 7,00 do 15,00 h.

Vážení rodiče, po jarních prázdninách začneme zase s fotbálkem.

Vážení rodiče, o jarních prázdninách jsme v provozu. Třídy budou možná spojeny.

Vážení rodiče, logohrátky a výuka češtiny probíhají od 9. 3.

Vážení rodiče, provoz na třídách je již tak, jak jste zvyklí. 

Vážení rodiče, vzhledem k sílící pandemii upravujeme provoz na třídách. Dolní třídy mají od 6,00 h do 15,30 h, horní třídy mají od 6,30 h do 16,00 h. Všechny ostatní aktivity při kterých jsou děti spojeny jsou zrušeny. Chodíme jen do tělocvičny v Geiplovce, kam jde každá třída zvlášť.

Vážení rodiče, potvrzení o úhradě školého, které se dokládá k daním, máte ve svých třídách.

Vážení rodiče, dne 23. 5. 2022 započne celková rekonstrukce školy. Přikládám úvodní informace, včetně upozornění na přerušení provozu od 16. 5. do 27. 5. 2022, kdy proběhne  přestěhování školy files/Rekonstrukce_2022_vyveska.docx.

Vážení rodiče, od 1. 12. 2021 je změněna výše stravného. Podrobnosti zde files/c__2_Stravne_2021_2022_2.docx .

Vážení rodiče, v pondělí 6. 12.  máme ve školce mikulášskou nadílku s mikulášskou pohádkou.

Vážení rodiče, podzimní pohrabání dnes nebude, počasí nám nepřeje. 

Vážení rodiče, 3kolné a stravné na měsíc prosinec vybíráme hotově u vedoucí školní jídelny ve čtvrtek 18. 11. od 7 do 15 h.

Sférické kino nás navštíví ve čtvrtek 11. 11. Cena promítání je 80 Kč.

Vážení rodiče, srdečně zveme na podzimní pohrabání. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 4. 11. od 14,30 h na školní zahradu. Sejdeme se jen za příznivého počasí. Hrábě a chuť do práce sebou.

V pondělí 18. 10. vybíráme v hotovosti školné a stravné na měsíc listopad v kanceláři vedoucí školní jídelny.

První letošní divadlo bude v pondělí 18. 10. za 50 Kč. Děti uvidí pohádku O Karkulce.

Vážení rodiče od úterý 12. 10. začínáme s výukou češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem ve věkové skupině dětí 5 - 6 let a 6 - 7 let. Současně začínáme s logopedickými rozcvičkami pro děti s vadou řeči zase s nejstaršími dětmi. Češtinu učím já, logopedii procvičuje paní učitelka Suchánková.

Vážení rodiče, focení portrétů dětí s podzimní tematikou je domluveno na pondělí 11. 10. od 8 h. Cena sady je 390 Kč. Nezapomeňte na vhodné  oblečení a obutí. Pokud se Vám fotografie nebudou líbit, můžete je vrátit. Vážení rodiče, výěr školného a stravného v hotovosti na měsíc říjen proběhne  20. 9. od 7,00 do 15,00 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče v úterý 5. 10. začínáme se sportovními úterky. Část dětí bude chodit na fotbalovou školičku a část bude v tělocvičně G. Geipela. Dejte jim sebou vždy věci na převlečení, sportovní boty s bílou podrážkou a lahvičku s pitím.

Vážení rodiče, školné a stravné v hotovosti vybíráme 20. 9. 2021 od 7,00 do 15,00 h u paní Kolářové.

Vážení rodiče, vypíši Vám podrobnosti k platbám na září 2021. Dne 1. 9. 2021 od 6 do 16 h se vybírá u paní Kolářové v hotovosti. Pro ty z Vás, kteří se rozhodli platit souhlasem k inkasu přpomínám číslo účtu školy 782732379/0800, limit 2500 Kč. Výjimečně jsme posunuli termín výběru na poslední srpnový týden.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2021/2022 stanovena ve výši 345,- Kč. Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné pro tento školní rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 35,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 37,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2021/2022.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ