Aktuality

 

Vážení rodiče, masopustní veselice je přesunuta na čtvrtek 20. 2.

Vážení rodiče, telefonní ústředna opravena, telefony zase fungují.

Vážení rodiče a prarodiče, přijďte si s námi zazpívat 19.12. od 16,30 a prožít si předvánoční klidné chvilky se svými dětmi.

Vážení rodiče a prarodiče, 3. 12. pořádáme od 14,00 h tradiční adventní trhy na školní terase. V nabídce bude množství drobností na vánoční stůl i stromeček.

Vážení rodiče a prarodiče, srdečně zveme na adventní výrobní dílny ve čtvrtek 28.11. od 15,00 ve třídách. Přijďte si s námi zavyrábět vánoční drobnosti.

Vážení rodiče, dne 29.11. bude od 9,45 h focení dětí. Dohodnuta je série fotografií portrétu a postavy za 330 Kč s vánočním pozadím. Fotografování je zcela dobrovolné a pokud své dítě fotit necháte, nemusíte fotografie odebrat.

Vážení rodiče, výpadek elektřiny 30. 11. nám způsobil poškození telefonní ústředny. Do školy ani do tříd se nelze dovolat ani dozvonit. Otevírání na čipy funguje tak, jak jste zvyklí. Doufáme, že oprava bude hotova co nejdříve. Nepřítomné děti budeme automaticky v 8,00 h omlouvat. Dozvonit se můžte pouze u služebních vchodů ze dvora a to do ředitelny nebo k vedoucí školní jídelny. Mrzí nás způsobené problémy.

Vážení rodiče, od října bude opět probíhat ve škole kurz výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti metodou KIKUS. Kurz je nabízen dětem s odlišným mateřským jazykem, zatím pouze v nejstarší věkové skupině. Výuka je vedena 1 hodinu týdně.

Vážení rodiče, od ledna 2019 jsme se stali Centrem kolegiální podpory čtenářské pregramotnosti. Projekt je zaštítěn Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V každém kraji jsou tři školky vybrané jako centra kolegiální podpory. Jak už vyplývá z názvu, snažíme se diskusí a sdílením zkušeností v oblasti čtenářské pregramotnosti o zkvalitnění své práce. Scházíme se jednou za měsíc. Jsou zváni jak pedagogové mateřských tak i základních škol, umělecké školy, pracovníci knihovny, domu dětí i zájemci z řad veřejnosti.

Děkujeme velice všem sponzorům z řad rodičů a firmám Bekaert Textiles Cz s.r.o., Geo Data, s r. o., Lagarde Spedition spol. s r. o., Petainer Czech Holdings s. r. o., ILOS Industrie Logistik Service s.r.o.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2019/2020 stanovena ve výši 495- Kč. Více viz směrnice o úplatě files/22019smerniceouplate.docx . Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné zůstává stejné jako minulý rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 33,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 35,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2019/2020.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ