Aktuality

Vážení rodiče, výsledky zápisu najdete zde files/prijeti_-_vyveska.docx nebo na záložce zápis.

Vážení rodiče, provoz naší školy bude od 1. 7. - 23. 8. 2019 přerušen. V červenci bude v provozu MŠ v Nohově ulici a v srpnu MŠ v Moravské ulici. Podrobnou infarmaci najdete zde files/Prazdniny_2019.docx a ve třídách. Tam si také vyzvedněte žádosti o přijetí do prázdninových mateřských škol. Vyplněné žádosti odneste v termínu od 15. 5. do 15. 6. 2019 do příslušné školy.

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy se koná 2. 5. 2019 od 9 - 16 h v ředitelně školy. Obecné informace jsou zde files/oznameni_zapisu_do_MS_2018-2019.doc. Kritéria pro přijetí files/1_2018_Kriteria_pro_pijimanimani_deti_do_MS_na_skolni_rok_2018_2019.docx,  spádové obvody files/ozv___01_2018__ms.docx, žádost files/Zadost_o_prijeti_2019.doc a potvrzení od lékaře files/Potvrzeni_od_lekare.doc. Žádosti si můžete vyzvedávat i ve škole.

Vážení rodiče, v pondělí 29. 4.  od 8,30 h proběhne vyšetření zraku dětí. Cena vyšetření je 150 Kč. Letáčky s podrobnou informací máte v šatnách.

Vážení rodiče, nabízíme nejstarším dětem 10 lekcí Hrátek ve vodě" v ašském bazénu. Výuku povedou paní učitelky. Cena za jeden vstup je 10 Kč. Horní třídy budou chodit vždy v úterý od 9,30 - 10,15 h a dolní v pátek také od 9,30 do 10,15 h. Pokud máte zájem, přihlašujte se ve třídách.

Vážení rodiče, oprava - fotíme v pátek 22. 3.

Vážení rodiče, zápis dětí do 1. tříd základních škol proběhne 12. 4. 2019 od 13,00  - 18,00 hodin.

Vážení rodiče, v pondělí 11. 3. 2018 od 8,00 h fotíme společná fota tříd i portréty dětí. Děti fotíme všechny, na Vás pak je, zda si fota vezmete. Cena celé sady je 270,- Kč.

Srdečně zveme na setkání Centra kolegiální podpory v únoru files/As_pozvanka_do_centra_unor_2019.docx .

Vážení rodiče, od 4. - 8. 2. proběhne školní projekt Hrátky na lyžích. Více informací na třídách nebo u p. učitelky J. Špinarové.

Vážení rodiče, od ledna probíhá na naší škole kurz výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti metodou KIKUS. Kurz je nabízen dětem s odlišným mateřským jazykem, zatím pouze v nejstarší věkové skupině. Výuka je vedena 1 hodinu týdně.

Vážení rodiče, od ledna 2019 jsme se stali Centrem kolegiální podpory čtenářské pregramotnosti. Projekt je zaštítěn Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V každém kraji jsou tři školky vybrané jako centra kolegiální podpory. Jak už vyplývá z názvu, snažíme se diskusí a sdílením zkušeností v oblasti čtenářské pregramotnosti o zkvalitnění své práce. Scházíme se jednou za měsíc. Jsou zváni jak pedagogové mateřských tak i základních škol, umělecké školy, pracovníci knihovny, domu dětí i zájemci z řad veřejnosti.

PF 2019 files/PF_2019.png

Děkujeme velice všem sponzorům z řad rodičů a firmám Bekaert Textiles Cz s.r.o., Geo Data, s r. o., Lagarde Spedition spol. s r. o., Petainer Czech Holdings s. r. o., ILOS Industrie Logistik Service s.r.o.,  HEXPOL Compounding Lesina s.r.o.

Srdečně zveme všechny  20.12. od 16,30 h na tradiční betlémské zpívání na terase školy.  

27. 11. od 14,00 h pořádáme na terase školy vánoční trhy. Přijďte se pokochat a vybrat si drobnosti z naší vánoční dílny.

Vážení rodiče a prarodiče, přijďte si s dětmi zavyrábět na vánoční díly v úterý 20.11. od 15,00 h do svojí třídy. Popovídáme, popijeme čaj, zaměstnáme ruce a strávíme příjemně čas.

Všem brigádníkům děkujeme za příjemně strávené odpoledne a krásné domečky.

Vážení rodiče, srdečně Vás s dětmi zveme na podzimní zahradní tvoření pelíšků pro ježky, hmyzích hotelů nebo krmítek pro ptáčky nazvaném "Přátelská zahrada". Proběhne ve čtvrtek 4. 10. od 15,00 h na školní zahradě. S sebou si přineste brambory na pečení do popela a materiál na výrobu. Bližší informace na nástěnkách ve třídách.

Vážení rodiče, připravujeme podzimní focení portétů. Focení plánujeme na školní zahradě. Kdo chcete děti nechat fotit, tak je vhodně a teple oblékněte. První focení je plánováno na středu 3. 10. od 8,30 h a pokud nebude vhodné počasí, tak náhradní termín je 5. 10. od 8,30 h. Děti se fotí jednotlivě, fotografie A4 je za 80,- Kč, fotografie A5 je za 60,- Kč, počty a velikosti fotografií jsou na Vás.

Vážení rodiče v oddíle "Kalendář akcí"  máte rozpis plánovaných celoškolních akcí v tomto školním roce. Budou ještě průběžně přibývat. Tak, jako vždy.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2018/2019 stanovena ve výši 372,- Kč. Více viz směrnice o úplatě files/3_2018_Smernice_o_uplate_V(1).doc . Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné zůstává stejné jako minulý rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 33,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 35,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2018/2019.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ