Aktuality

Vážení rodiče a prarodiče, srdečně zveme na rozloučení se školáky na školní zahradě 22. 6. 2021 od 15 hodin.

Vážení rodiče, výše školného je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 345 Kč směrnice zde files/5_2021_Smernice_o_uplate.docx. Změnila se i výše stravného files/c__2_Stravne_2021_2022.docx. Rozšířili jsme také možnosti úhrady obou plateb. Nabízíme platby buď hotově nebo souhlasem k inkasu. Zákonné zástupce dětí, které pokračují v docházce 1. 9. 2021, prosím o vyplnění nové přihlášky ke stravování a doručení do školy do 30. 6. 2021 files/c__1_prihlaska_2021_2022.docx. Protože obě platby vybíráme zálohově, proběhne první v srpnu.

Vážení rodiče, zveřjňuji seznam přijatých dětí files/skenovn0182.pdf. Prosím,  dojděte si pro rozhodnutí ke mně do ředitelny v případě přijetí i nepřijetí Vašeho dítěte. Děkuji.

Vážení rodiče, informace k prázdninovému provozu jsou zde files/Prazdniny_2021(2).docx, oznámení o docházce během prázdnin je zde files/4_Oznameni_o_dochazce_2021.docx

Vážení rodiče, po dobu přerušení provozu školy nebude vybíráno školné, tzn. za měsíc  březen - 0 Kč, za duben bude vybírána poměrná část 93 Kč. Vybírat budeme ode všech dětí, které školné hradí, bez ohledu na to, zda opravdu nastoupí. Vybírat školné a stravné bude paní Kolářová  v úterý 18. 5. od 6 do 16 h.

Vážení rodiče, změnou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol se od 26. 4. umožňuje přítomnost všech dětí v mateřské škole. Děti ve škole nebudou testovány a nemusí mít roušku. Na vycházku ji však ještě potřebují.

Vážení rodiče, informace k zápisu do naší mateřské školy jsou již zde, jen musíte sjet o něco níž. Až pod pokyny k zahájení výuky :).

Vážení rodiče, zápisy dětí do základních škol se konají on-line formou v dubnu nebo prezenčně 26. a 27. dubna. Jednotlivé základní školy již mají informace na svých www stránkách. Nezapomeňte na ně. 

Vážení rodiče, v pondělí 19. 4. vybíráme od 6 - 16 h školné a stravné v kanceláři u paní Kolářové. Platby se týkají pouze dětí, které plní povinné předškolní vdělávání, a které do školy dochází nebo docházku v rámci měsíce plánují. Dětem mladším, které do školy zatím nemohou, dluh nevzniká, protože po dobu uzavření školné neplatí.

Vážení rodiče, vkládám slíbené informace. Děti nesmí jevit žádné známky onemocnění, pokud trpí příznaky alergického onemocnění, musí je mít potvrzené od lékaře. Děti budou ve svých třídách. Pro pobyt ve třídě nemusí mít roušky, pro pobyt na školní zahradě také ne, ale na vycházku mimo areál školy ji mít musí. Paní učitelky mají povinné respirátory.

Děti budou povinně testovány 2 x v týdnu vždy v pondělí a ve čtvrtek testovací sadou Antigen Rapid Test Kit firmy Lepu Medical. Pokud přijdete v úterý, provede se test v úterý a ve čtvrtek. Bez negativního testu do třídy nesmí. Všichni zaměstnanci školy budou testováni stejně. 

Abyste si mohli děti v případě pozitivního výsledku rovnou odvést domů, budete je testovat sami. 

Vzhledem k prostorovým možnostem školy budeme muset testování vmáčknout na chodby. Berušky a Motýlci budou mít vyhrazená místa k testování nad schodištěm před šatnou. Rybičky pod schodištěm k Motýlkům a Sluníčka pod schodištěm směrem k ředitelně. Místa budou označena a k testování připravena. Přikládám jednotlivé kroky po příchodu do školy files/testovani.docx. A zde jsou návody na testování jeden v češtině začíná na 1 min a 25 s    https://www.youtube.com/watch?v=yg2Tkajclzw  a jeden s titulky v angličtině  https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc. Testování je velice jednoduché a bezbolestné.

Z tohoto testovacího kolečka je výjimka pouze v případě, že Vaše dítě doloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin.

Testování se nadále neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu. Toto musíte paní učitelce prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, nebo zprávou z laboratoře. Může to být v listinné i elektronické podobě. Stačí předložit, paní učitelka provede záznam. Doklad si škola neukládá.

Jestliže se rozhodnete, že necháte Vaše dítě doma, distanční výuku budeme na stránky umisťovat tak, jak jste zvyklí. K vyzvednutí v listinné formě bude ve třídách. Vypracované pracovní listy můžete paním učitelkám nosit průběžně. Případně se s nimi můžete domluvit na konzultacích.

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 je povolena prezenční výuka dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, tedy ve věkové skupině 5 - 6 let a 6 - 7 let. Mladší děti zatím do školy nemohou. Podrobnější informace Vám napíši, až všechny pokyny zpracuji a prodiskutujeme jejich konkrétní realizaci. Nejpozději v pátek. Zatím přeji pěkné dny.

Milí rodiče, připojuji odkaz na velikonoční Kraslicov   files/160112172_10219979988869753_5054048631703758645_n.jpg a všichni ze školky přejeme krásné Velikonoce :))).

Vážení rodiče, zveřejňuji informace k zápisu. Směrnice školy, která podrobně popisuje všechny skutečnosti je zde files/2_2021_Kriteria_pro_prijimani_deti_do_MS_na_skolni_rok_2021_2022_v(1).docx, žádost je zde files/Zadost_o_prijeti_2021a.docx a potvrzení od lékaře je zde files/Potvrzeni_od_lekare_2021.docx. Všechny tyto dokumenty jsou také na stránkách školy na záložce Zápis. Od 3. do 12. 5. můžete žádosti posílat poštou, datovou schránkou, nebo emailem, ale tím jen s elektronickým podpisem. 12. 5. od 9 h do 16 h můžete žádost přinest ke mně do ředitelny školy. Sebou mějte rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud budete žádost posílat, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii svého občanského průkazu. Doklady slouží k identifikaci Vás i dítěte. Žádosti si budete moci vyzvedávat i vytištěné. Od 1.4. budou uložene v označené krabici na parapetu okna pod terasou školy. Pod terasu se vchází branou směrem od paneláků, vchod je zpřístupněn každý všední den od 8 h do 16 h.

Vážení rodiče, přikládám leták s jednoduchým návodem, jak si vybrat správný respirátor, který vytvořil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví files/Letak-respirator-Pepa.pdf.

Vážení rodiče, dne 18. 3. neproběhne výběr školného a stravného. Platby se přesouvají do dalšího měsíce. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo mimořádnou okamžitou pomoc MOP COVID-19 na náklady na ochranné prostředky dýchacích cest. Vkládám Vám odkaz na on-line informace  https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_03_2021_TZ_MOP_COVID_RESPIRATORY.pdf/. Formulář k vyplnění je zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19. Několik nevyplněných formulářů Vám nechám v krabičce ve dvoře. Přeji hodně zdraví.

Vážení rodiče, Vy, kteří nemáte možnost si pracovní listy ze stránek Vaší třídy vytisknout, budete mít připravené vytisknuté listy, vždy celou složku, v eurodeskách. Eurodesky budou v označených krabičkách pod terasou na parapetech u oken. Půjdete si pro ně tedy do dvora ke vchodu pro zaměstnance, kudy vjíždí popeláři a zásobování. Vstup na dvůr pro Vás bude zpřístupněn po - pá od 8,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, vláda ČR zakázala od 27. 2 do 21. 3. osobní přítomnost dětí v mateřské škole files/IHOABYLUNSGM.pdf . Výuka dětí bude probíhat distančně. Na stránky tříd Vám již od října s krátkou přestávkou umisťujeme pracovní listy a náměty na práci s dětmi. Předpokládám, že tohle se nezmění. Přesnější pokyny z ministerstva školství dostaneme v průběhu týdne.

K žádosti o ošetřovné již není potřeba potvrzení školy. Přesnější informace máte zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Přeji Vám i nám hodně zdraví.

Vážení rodiče ve čtvrtek 18. 2. vybíráme školné a stravné od 6 do 16 h u paní Kolářové.

Vážení rodiče 12. 2. bude v každé třídě zvlášť malý karneval. Připravte na tento den do školky dětem masky.

11. 1. Vážení rodiče, ve třídách Rybiček a Sluníček se vyskytl, nezávisle na sobě, covid pozitivní jedinec. Vždy jen jeden. Třídy neuzavíráme, v provozu jsme. Tuto informaci Vám poskytujeme, abyste měli možnost zvážit rizika a sami se rozhodli o docházce Vašeho dítěte do školy.

Vážení rodiče, provoz ve třídách je mírně upraven. Všechny třídy mají otevřeno od 6,00 h do 16,00 h, nedochází tím ke spojování dětí z různých tříd.

Vážení rodiče, potvrzení pro účely uplatnění slevy na dani máte ve třídách.

Vážení rodiče, v  pondělí 18. 1. 2021 vybíráme školné a stravné od 6,00 h do 16,00 h v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 17. 12. vybíráme školné a stravné od 6,00 do 16,00 h v kanceláři u paní Kolářové. Je tam celý den, choďte.

Vážení rodiče, na záložkách jednotlivých tříd Vám přibývají pracovní listy i odkazy na zajímavá videa a stránky.

Vážení rodiče, 18. 11. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 h do 16,00 h. Přijďte všichni. Před vstupem do školy zazvoňte na p. Kolářovou, jestli můžete dál. Děkujeme.

Vážení rodiče, máme pro Vás novinku. Na záložkách jednotlivých tříd, jsou k vytisknutí pracovní listy pro práci s předškoláky. Pokud nemáte tiskárnu, pracovní listy budete mít k vyzvednutí v jednotlivých třídách.

Vážení rodiče, 19. 10. vybíráme školné a stravné v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h. Prosím přijďte všichni i Vy, jejichž děti v současné chvíli do školy nedochází.

Vážení rodiče, říjnové školné a stravné vybíráme ve čtvrtek 17. 9. v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, výběr školného a stravného na září je 26. 8. Paní Kolářová bude ve své kanceláři od 6,00 do 16,00 h.

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání (školné) je na školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 372- Kč. Školné za celý kalendářní rok si můžete odečíst z daní. Potvrzení budete mít během ledna připravená ve třídách.

Stravné pro tento školní rok.
Stravné pro děti 3 - 6 leté je 34,- Kč za den.
Stravné pro děti 7 leté je 36,- Kč za den.    

Vážení rodiče a přátelé školy, vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Název projektu: „Personální podpora MŠ Neumannova Aš – školní asistent“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007199,

Období realizace 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Výše dotace: 408 986,00 Kč

Zaměření projektu:         1. Školní asistent

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ